Flora

Välkommen till Lixia's

 

KINGSIZE BLACK GERMAN ITALIAN WEIN

~FLORA~

Född: 130713

                            Fader:  Im Namen Der Rose Baskerville                               

                                  Moder:  Filosofias Safirakingsize

Mysig och go, en riktig knähund

Blivande mamma till vår D-kull